Sve naše Hajr česme..

Hair česma ili hajr česma (hair – dobro, česma- tur. ozidan i uređen izvor iz kojeg voda teče kroz cijev u mlazu) je vrsta javnih voda. U Bosni i Hercegovini podizane su još od osmanskih vremena duž glavnih prometnica. Namjena je bila za putnike namjernike da se mogu odmoriti, osvježiti i napiti. Hair česme bile su vid trajnog dobra ( vakufa).Običaj je bio da se na njih ukleše ime vakifa, godina izgradnje i onih “pred čiju dušu se česma podiže”. 
1.TOČAK
Naj starija Hajr voda u Donjoj Lohinji je voda zvana “Točak”i izgrađena je za vrijeme Osmanlija.Odmah iznad nje se nalazi i “Sadaka” pa su zajedno činili jedan manji “Hair kompleks”.Za vrijeme Osmanlija taj put je bio veoma frekventan i legenda o Sadaci na Radinu brdu koj kaže da je  tim putem konj nosio jahača šehida,gdje se glava odvojila u Donjoj Lohinji a trup spao na Radinu brdu pored puta.Dakle i hair česma zvana “Točak”,izgrađena je na tome putu pored sadake.Da oni koji su prolazili ili  maksuz dolazili tu zastanu i odmore se.

“Točak”mjesto gdje se nalazila Hajr voda,

Sve do 1952 godine voda je sakupljana u jednu drvenu cijev sličnu manjem badnju,a onda tekla kroz jednu manju drvenu cijev .Tada je Ahmetašević Mehmed uz finansijsku pomoć Hadžije Mustafe Šestana,uradio rekonstrukciju te vode tako što je drvenu cijev zamijenio betonskom.Ona je takođe korištena za jedan od prvih  vodovoda na područiju  Mjesne Zajednice iz koje se snadbijevalo desetak kuća.
2.HENDEK
Hair voda “Hendek” je druga sagrađena hair voda u Donjoj Lohinji.Hendek u prevodu sa turskog znači Jarak,što u najkraćem opisuje i mjesto gdje se hair česma i nalazila.Tu vodu je sagradio Hasan/Ibrahim/Ahmetašević negdje oko 1960 godine.Ta voda je bila jedna od naj više korištenih prije svega za napajanje stoke ali i za lokalno stanovništvo i prolaznike.Česma je uklonjena nakon građevinskih radova na parceli na kojoj se nalazila prije nešto više od deset godina.

3.Korito u Šestanima:
Hair voda “Korito”izgrađena je negdje oko 1964 godine,a vodu je sagradio Mehmed Šestan tako što je višak vode sa izvora kojeg su koristil  Šestani od svog doseljenja u ovaj dio MZ,sproveo na put i bliže kući koju je sagradio,To su praktično dvije Hair vode jer se voda toči i na izvorištu,ali i višak vode koji teče pored puta.Voda je nekoliko  puta rekonstruisana i služi i danas za piće lokalnom stanovništvu i prolaznicima.

hair česma Korito -Šestani

4.Hair voda kod Džamije.
Hair voda kod džamije izgrađena je oko 1988 godine i izgradili su je  Hadžija Ibro Ahmetašević,Hadžija Mujo Bajrić,i Fehim Šestan,Izvorište  vode je u Šumi iznad džamije čiji vlasnik je Hadžija Ibro Ahmetašević.Na iskopima i polaganju kablova za dovođenju vode učestvovao je veći broj džematlija svojim dobrovoljnim radom.Voda se koristila u džamiji u Abdesthani a danas i u Gasulhani,Višak vode je tekao u korito pored džamije.Posljednju veću rekonstrukciju uradio je Azem Ahmetašević sin Hadžije Ibre prije nekoliko dana,i voda je u potpunosti vraćena u prvobitno stanje.
Hajr voda kod Džamije
5.Hair voda Azize Šestan.
Hair voda pored puta Mujkanovac -mezarje Meraje, su izgradili sinovi Azize Šestan nakon njene smrti po njenoj želji da se na tome mjestu izgradi hair česma.Hair voda je tekla do rata kada je izvor devastiran .Vremenom zbog stalnog nasipanja puta došlo je do potpunog zatrpavanja korita,ali nakon na završetku asvaltiranja ove godine, očekuje se i njegova obnova.

Hajr voda…

5.Hajr voda Hasiba(Ibre) Ahmetaševića…
Vodu je sagradio Bahrija ,kao Hair, ocu Hasibu Ahmetaševiću,Voda se nalazi u blizini Džamije i nije izgrađena u klasičnoj verziji kao korita -pojila ,nego je namijenjena isključivo za potrebe  ljudi i prolaznika ali može poslužiti i za uzimanje abdesta pošto se nalazi uz samu džamiju.
Hajr voda Hasibu Ahmetaševiću
6.Hajr voda ,Elisu Šestanu koju je izgradio otac Muhibija.
Voda se nalazi u Šestanima pored puta i koristi bunarsku vodu.Pored česme izgrađene su i kamena sjedišta za odmor prolaznika.Pa kome je potreban odmor i osvježenje lijepo su mjesto za predah.Kameni zid ,bršljan i čempresi  prave lijepu cjelinu i daju lijep izgled ove Hajr česme.
 Elisova Hajr voda.
   Svakodnevno  pored ovih naših česmi prolaze ljudi,radnici,poljoprivrednici,vjernici,rekreativci,šetači,sportisti,biciklisti,djeca i omladina…zastanu osvježe se i predahnu.Svakim danom ove Hajr česme dobivaju sve više na značaju i onima koji su je izgradili a i onima koji koriste ove hajrove,Zato je veoma važno da se sačuvaju,da se održavaju ali i oni koji su  porušeni ili oštećeni vrate u stanje koje bi ponovo koristilo ljudima…i njihovoj osnovnoj namjeri,kao vid trajnog dobra.

Komentari