Zaustavite deponiju smeća u blizini izvorišta Bjelivoda !!!

  Većina Vas ,zna gdje se nalazi naše izvorište Bjelivoda ,iz kojeg se snadbijevaju vodom Gornja i Donja Lohinja.Za  one koji neznaju  izvorište se nalazi u slivu voda,  mjesnih zajednica Gornja Orahovica,Čekanići i Vranovići .Prije nekoliko dana sam u Smailbašićima sjedio sa prijateljima i razgovarali smo o našoj vodi,u kojima sam ih upoznao da smo veoma blizu rješenja za zamućivanje vode,koje je naš najveći dugogodišnji problem.U razgovoru jedan od prisutnih je ispričao da ima prijatelja koji radi na analizi voda na UKC-u i da mu je jedamput poslao na analizu vodu iz svoga bunara i našeg vodovoda.Nakon nekoliko dana javio im se sa UKC-a prijatelj i prenio im informacije koje mu je dao doktor koji je vršio analizu vode.
 Rekao mu je da je voda koju je uzeo sa česme hemijski ispravna i da dugo nije uradio analizu tako ispravne vode.
  Bio sam sretan i ponosan na ljude koji tu vodu godinama održaju i koji se trude da što je moguće više pijemo ispravnu vodu.
  Situacija danas je da bazen 240 kubika preljeva,a da je još jedna bušotina u rezervi i ne koristi se .Plan je do ljeta da se i ona stavi u funkciju kako bi  dvije pumpe radile po pola sahata naizmjenično.

Ali sav taj trud doveden je u pitanje,nakon informacija da su u neposrednoj blizini izvorišta počela da niču odlagališta smeća.
Problematično je što se taj krupni i sitni otpad odlaže direktno u potok koji je jedan od glavnih uzročnika zamućivanja našeg izvorišta.Istina jednu od tih deponija koja se nalazi u MZ Gornja Orahovica je nagrubo sanirana nagrtanjem zemlje i kamena ali je još po šumi razbacano televizora,frižidera i drugog krupnog otpada.Ona nama bliža deponija  udaljena je oko 200 metara i zaista zahtijeva hitno čišćenje i uklanjanje posebno otpada koji se nalazi u koritu potoka.
Mjesna zajednica mora hitno reagovati ,pa  u saradnji sa nadležnim općinskim službama poduzeti sve potrebne mjere da se zaustavi dalje odlaganje otpada,ali i učiniti sve što je potrebno da se očisti sve što se nalazi u slivu izvorišta Bjelivoda,

Komentari