Ne diraj tele,udari kravu.

Koliko puta ste čuli roditelje koji,galame na djecu:
“Ostavi taj mobitel ,cijeli dan buljiš u taj ekran”.
Posebno su ljuti djedovi i nene jer su mobiteli pruzeli njihovu obavezu da čuvaju i igraju se sa unucima. Da bude  “Online-djed”,još se ni jedan nije odlučio i prihvatio.

A onda nemogu da se sjetim mudrosti naših djedova koju su nam ponavljali stalno dok smo odlazili čuvati stoku ,ali i u drugim prilikama kada su htjeli opravdati  djecu ,pred našim roditeljima ,za neki  nestašluk ili zijan koji  bi napravili:
 -“Slušajte me dobro” -govorio bi moj djed  
-“Kad vidiš da da se tele “zaobada” ili skače,ne diraj tele nego udri kravu,jer tele je to vidilo i naučilo od krave”.
  Koliko samo mudrosti može se naučiti od naših starih djedova.
Pa zar su djeca kriva za mobitele,a roditelji sjede u sobi i šalju jedni drugim poruke.
 Da su djeca vidjela da im se roditelji sankaju i oni bi bili na snijegu.
  Istina neki priušte djeci pa odu nekoliko dana na Vlašić ili neku drugu planinu i tamo se dive i uzivaju u ljepotama planine kao da prvi put vide snijeg i kao da su došli iz  Dubrovnika .Pitam se zašto su brda Vlašića ljepša od naših Lohinjskih.Onima koji su zaboravili koliko su lijepe naše mahale u snijegu evo malo podsjećanje.
lohinja
UŽIVAJTE….makar gledajuci !!!

Odžano Vijeće Mjesne Zajednice,donešene potrebne odluke

U prostorijama doma kulture juče u 18 sati održano je Vijeće Mjesne Zajednice Donja Lohinja.Obzirom da se radi o vanrednoj sjednici ,tako je usvojen i dnevni red  ,sa ciljem da se formira inicijativni odbor za izgradnju osnovne škole a sa time u vezi i potrebne odluke za otvaranje računa za prikupljanje sredstava.
Vijeće Mjesne zajednice

Zaključci…
Formiran je inicijativni odbor za izgradnju nove osnovne škole u Donjoj Lohinji u sledecem sastavu:
-Mehmed Hadžić-predsjednik odbora
-Predsjednik Mjesne zajednice
-Predstavnici svih stranaka koje učestvuju u sastavu Vijeća MZ
-Direktor škole
-Predstavnici Vijeća roditelja
-Larisa Šuša
Zavisno od potrebe odbor se može proširiti na prijedlog predsjednika odbora.
Inicijativni odbor treba podnijeti zahtjev školskom odboru i direktoru škole za pokretanje i poduzimanje daljnih radnji na donošenju potrebnih odluka za pokretanje aktivnosti na izgradnji škole.
Zahtjev će u ime Inicijativnog odbora ,a na adresu  školskog odbora i direktora škole uputiti Mersed Šestan
Donosi se odluka o otvaranju računa za prikupljanje sredstava za izgradnju škole.Potpisnici računa se određuju
1.Predsjednik Mjesne Zajednice
2.Mehmed Hadžić-predsjednik inicijativnog odbora
3.sekretar mjesne zajednice.

I tako su sve potrebne odluke donešene,uz uvažavanje svih nivoa vlasti.Očekujemo podršku prije svih naših privrednika a onda i svih stanovnika naše mjesne zajednice.Takođe u skladu sa dogovorom postignutim u kabinetu gradonačelnika očekujemo od strane direktora škole i školskog odbora,formiranje građevinskog odbora u kome bi pored ostalih bio i gradonačelnik.
O daljnim aktivnostima kao i brojevima računa za prikupljanje donacija,blagovremeno ćemo Vas informisati.

Idemo praviti školu !!!

  Juče je u zgradi općine Gračanica odrzan sastanak gradonacelnika sa predstavnicima Mjesne zajednice Donja Lohinja i Direktora škole,a u vezi inicijative za izgradnju nove  škole u Donjoj Lohinji.

skola lohinja

Nakon što je predsjednik mjesne zajednice upoznao gradonačelnika o inicijativi i želji  stanovnika naše mjesne zajednice da se krene sa izgradnjom nove škole,odrzan je sastanak koji je imao za cilj da  pokrene sve potrebne aktivnosti kako  bi zvanično krenuli u realizaciju projekta.
Direktor škole Almir Hadžić upoznao je Gradonačelnika o situaciju u školi ,koja funkcioniše kao devetogodišnja i da broj djece prema svim pokazateljima nije upitan ,te da postoji puna opravdanost za izgradnju nove škole.
Mehmed Hadžić kao predsjednik inicijativnog odbora izrazio je želju da se što prije krene sa radovima i da je on lično spreman dati značajnu donaciju za njenu izgradnju ali da ne sumnja da će privrednici i stanovnici Mjesne zajednice takođe dati znacajne donacije .
Mersed Šestan je upoznao gradonacelnika da je u školu obišla i Ministrica prosvjete u Vladi TK zajedno za predstavnicima aktiva direktora iz našeg grada i upoznala se sa situacijom u našoj školi.
Ministrica je dala podršku, ali je istakla da je standardna procedura da bi škola aplicirala za sredstva iz kantonalnog  budžeta,izrada studije o njenoj opravdanosti.
 Nakon što smo ga upoznali o dosadašnjim aktivnostima,gradonačelnik nam je dao punu podršku i obećao pomoć u izradi potrebne dokumentacije oko urbanističke i građevinske dozvole i u izradi projektne dokumentacije,ali izrazio želju da i on bude član odbora za gradnju škole i da učestvuje u gradnji škole svojom ličnom donacijom.
 Nosioc aktivnosti  oko ponošenja zahtjeva za urbanističku dozvolu je direktor škole.
Ovim sastankom praktično se krenulo u akciju izgradnje škole jer su prikupljene saglasnosti od svih nivoa vlasti.
Odmah nakon sastanka pristigla je i prva donacija,želju da bude donator sa rednim brojem jedan bio je Gračanički privrednik Vehid Delić-Hodza sa donacijom od 100 km.

Ostaje do kraja sedmice da se odrzi sastanak Vijeća Mjesne Zajednice da se donesu odluke o otvaranju računa u banci za prikupljanje sredstava i da se donese odluka o imenovanju inicijativnog odbora koji ima zadatak da podnese zahtjev školi i školskom odboru da i oni donesu potrebne odluke i izrade studije o opravdanosti izgradnje nove škole.
O daljim aktivnostima ,informisaćemo vas uporedo sa dinamikom radova.