Danas je Dan Džamija-Džemat Lohinja.Slike Džamije

Dan džamija je simbolično obilježevanje Bošnjaka u Bosni i Hercegovini na spomen rušenja Ferhadije u Banjoj Luci kao i ostalih 613 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, četiri tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata. Na teritoriji pod kontrolom Vojske Republike Srpske i ostalih paravojnih srpskih snaga srušene su 534 džamije, a na teritoriji koju je kontrolisalo Hrvatsko vijeće odbrane 80 džamija.U Bosni i Hercegovini je za vrijeme rata 1992-1995. uništeno ili oštećeno više od 80 posto od 1.144 džamije, koliko ih je bilo u Bosni i Hercegovini prije 1992. godine.(izvor Vikipedija)

I naša Lohinjska Dzamija,pogođena je sa devet granata iz pravca  Ozrena i pretrpjela velika oštećenja.Sanirana je odmah po prestanku ratnih dejstava i prva proklanjala u BiH,nakon rata.
Daljnjim ulaganjem džematlija nekoliko puta je renovirana, izgrađena je Vakufska kuća i gasulhana,Šehidsko obilježje,Novo Mezarje,a ove godine je asfaltiran  plato ispred Džamije i Gasulhane kao i parking ispred Džamije.Danas je to jedna od najljepših i naj uređenijih Džamija u BiH.

(foto Idriz Ahmetašević-dugogodišnji mutevelija)

(foto Zihnija ef.Mehinbašić,Imam u našoj Džamiji od njenog proklanjavanja)

Komentari