Odžano Vijeće Mjesne Zajednice,donešene potrebne odluke

U prostorijama doma kulture juče u 18 sati održano je Vijeće Mjesne Zajednice Donja Lohinja.Obzirom da se radi o vanrednoj sjednici ,tako je usvojen i dnevni red  ,sa ciljem da se formira inicijativni odbor za izgradnju osnovne škole a sa time u vezi i potrebne odluke za otvaranje računa za prikupljanje sredstava.
Vijeće Mjesne zajednice

Zaključci…
Formiran je inicijativni odbor za izgradnju nove osnovne škole u Donjoj Lohinji u sledecem sastavu:
-Mehmed Hadžić-predsjednik odbora
-Predsjednik Mjesne zajednice
-Predstavnici svih stranaka koje učestvuju u sastavu Vijeća MZ
-Direktor škole
-Predstavnici Vijeća roditelja
-Larisa Šuša
Zavisno od potrebe odbor se može proširiti na prijedlog predsjednika odbora.
Inicijativni odbor treba podnijeti zahtjev školskom odboru i direktoru škole za pokretanje i poduzimanje daljnih radnji na donošenju potrebnih odluka za pokretanje aktivnosti na izgradnji škole.
Zahtjev će u ime Inicijativnog odbora ,a na adresu  školskog odbora i direktora škole uputiti Mersed Šestan
Donosi se odluka o otvaranju računa za prikupljanje sredstava za izgradnju škole.Potpisnici računa se određuju
1.Predsjednik Mjesne Zajednice
2.Mehmed Hadžić-predsjednik inicijativnog odbora
3.sekretar mjesne zajednice.

I tako su sve potrebne odluke donešene,uz uvažavanje svih nivoa vlasti.Očekujemo podršku prije svih naših privrednika a onda i svih stanovnika naše mjesne zajednice.Takođe u skladu sa dogovorom postignutim u kabinetu gradonačelnika očekujemo od strane direktora škole i školskog odbora,formiranje građevinskog odbora u kome bi pored ostalih bio i gradonačelnik.
O daljnim aktivnostima kao i brojevima računa za prikupljanje donacija,blagovremeno ćemo Vas informisati.

Komentari