NESTALA BEJHA JOHIĆ

U subotu je nestala Bejha Johić iz Donje Lohinje.
Jutros je grupa njenih komšija tražila 
naćin da kontaktiraju kantonalnog komesara
i ministra policije, jer od njenog nestanka nije pokrenuta
ozbiljnija potraga.Pozivamo nadlezne da pokrenu
sve raspoložive reurse i pokušaju pronaci našu komšinicu.

Komentari