Javna rasprava…i da li je trud bio uzalud.

Danas je u  Donjoj Lohinji u prostorijama Doma Kulture zakazana javna rasprava o nacrtu Budžeta za 2017. godinu. Rasprava je zakazana u 17 sati i bila je prilika da se prisutni upoznaju o aktivnostima i planovima nadležnih općinskih službi za narednu godinu, a vezano za našu Mjesnu zajednicu.

behar

Mjesna zajednica Donja Lohinja.

Nakon što se niko od onih koji su učestvovali u izradi Nacrta Budžeta nije pojavio da obrazloži koja je svrha zakazane javne rasprave,predsjednik Mjesne zajednice Husejin Šestan upoznao je prisutne da u nacrtu Budžeta za 2017. nisu predviđena sredstva niti projekti na području Mjesne zajednice Donja Lohinja.
Nakon toga prisutni su zahtijevali da se navedeni skup prekine i da se zakaže novi termin, a da je razočaravajuće to  što nijedan od vijećnika iz bilo koje političke stranke nije udostojio da se pojavi na skupu ,iako su ne tako davno obećavali puno toga u zamjenu za podršku.Pitali su okupljeni, gdje su danas vijećnici SDA,SDP,SZBiH,Naše stranke..da čuju glas onih koji su ih birali.Gdje je predstavnik Općinskog načelnika koji je takođe pobijedio u Donjoj Lohinji.Ne boli činjenica da nismo predviđeni u Budžetu..nije nam prvi put.Ne boli ni to što sredstva planirana u prošloj godini nisu realizovana ,koliko boli činjenica da je zakazana javna rasprava,sa ciljem, da oni koji žive u Donjoj Lohinji raspravljaju o tome kako da rasporede NULA KM, koliko je predviđeno nacrtom budžeta  u sledećoj godini.Zaključak skupa je bio jedinstven ..Gospodo Vijećnici, ne morate nas planirati  u Budžetima,ali vas molimo da ne podcjenjujete one koji ovde žive..jer takva politika je ispod svakog dostojanstva..toliko nismo ni glupi ni neobrazovani.Od predsjednika Mjesne zajednice je zatraženo da prekine skup i zakaže novu raspravu u utorak u 17 sati ,te da se pozovu sve političke stranke,Vijećnici,predsjedavajući Općinskog Vijeća i njegov zamjenik, ali i Općinski načelnik .Takođe da se pozovu svi stanovnici Mjesne zajednice da uzmu učešće u javnoj raspravi ,ali da vide jesu li svoj glas na zadnjim izborima..bacili uzalud.

 

Komentari