Idemo praviti školu !!!

  Juče je u zgradi općine Gračanica odrzan sastanak gradonacelnika sa predstavnicima Mjesne zajednice Donja Lohinja i Direktora škole,a u vezi inicijative za izgradnju nove  škole u Donjoj Lohinji.

skola lohinja

Nakon što je predsjednik mjesne zajednice upoznao gradonačelnika o inicijativi i želji  stanovnika naše mjesne zajednice da se krene sa izgradnjom nove škole,odrzan je sastanak koji je imao za cilj da  pokrene sve potrebne aktivnosti kako  bi zvanično krenuli u realizaciju projekta.
Direktor škole Almir Hadžić upoznao je Gradonačelnika o situaciju u školi ,koja funkcioniše kao devetogodišnja i da broj djece prema svim pokazateljima nije upitan ,te da postoji puna opravdanost za izgradnju nove škole.
Mehmed Hadžić kao predsjednik inicijativnog odbora izrazio je želju da se što prije krene sa radovima i da je on lično spreman dati značajnu donaciju za njenu izgradnju ali da ne sumnja da će privrednici i stanovnici Mjesne zajednice takođe dati znacajne donacije .
Mersed Šestan je upoznao gradonacelnika da je u školu obišla i Ministrica prosvjete u Vladi TK zajedno za predstavnicima aktiva direktora iz našeg grada i upoznala se sa situacijom u našoj školi.
Ministrica je dala podršku, ali je istakla da je standardna procedura da bi škola aplicirala za sredstva iz kantonalnog  budžeta,izrada studije o njenoj opravdanosti.
 Nakon što smo ga upoznali o dosadašnjim aktivnostima,gradonačelnik nam je dao punu podršku i obećao pomoć u izradi potrebne dokumentacije oko urbanističke i građevinske dozvole i u izradi projektne dokumentacije,ali izrazio želju da i on bude član odbora za gradnju škole i da učestvuje u gradnji škole svojom ličnom donacijom.
 Nosioc aktivnosti  oko ponošenja zahtjeva za urbanističku dozvolu je direktor škole.
Ovim sastankom praktično se krenulo u akciju izgradnje škole jer su prikupljene saglasnosti od svih nivoa vlasti.
Odmah nakon sastanka pristigla je i prva donacija,želju da bude donator sa rednim brojem jedan bio je Gračanički privrednik Vehid Delić-Hodza sa donacijom od 100 km.

Ostaje do kraja sedmice da se odrzi sastanak Vijeća Mjesne Zajednice da se donesu odluke o otvaranju računa u banci za prikupljanje sredstava i da se donese odluka o imenovanju inicijativnog odbora koji ima zadatak da podnese zahtjev školi i školskom odboru da i oni donesu potrebne odluke i izrade studije o opravdanosti izgradnje nove škole.
O daljim aktivnostima ,informisaćemo vas uporedo sa dinamikom radova.

 

 

Komentari