Nastavljeni radovi na bazenu Smajlovac.

Nastavljeni radovi na bazenu,Smajlovac.
Dokle se došlo i kakvi su planovi za Lohinja.com govori predsjednik mjesne zajednice Husejin Šestan.

Prema riječima predsjednika MZ,projektom je predviđeno postavljanje regulacionog ventila kod Džamije,kao preduslov za puštanje novog bazena u sistem vodosnadbijevanja.Poslije toga na novu mrežu prvo bi se puštali najugroženiji krajevi,Šakovići i Novo Naselje.Otežavajuća okolnost je što Lohinja ove godine nije predviđena u Općinskom Budžetu ni jedne konvertibilne marke.Hoće li nova seoska vlada sa nadležnim općinskim službama i općinskim načelnikom pronaći neko rješenje da se zaokruži finansijska konstrukcija za završetak ovog projekta ili ćemo ponovo na cestu,znaćemo za nekoliko mjeseci.