Zaustavite deponiju smeća u blizini izvorišta Bjelivoda !!!

  Većina Vas ,zna gdje se nalazi naše izvorište Bjelivoda ,iz kojeg se snadbijevaju vodom Gornja i Donja Lohinja.Za  one koji neznaju  izvorište se nalazi u slivu voda,  mjesnih zajednica Gornja Orahovica,Čekanići i Vranovići .Prije nekoliko dana sam u Smailbašićima sjedio sa prijateljima i razgovarali smo o našoj vodi,u kojima sam ih upoznao da smo veoma blizu rješenja za zamućivanje vode,koje je naš najveći dugogodišnji problem.U razgovoru jedan od prisutnih je ispričao da ima prijatelja koji radi na analizi voda na UKC-u i da mu je jedamput poslao na analizu vodu iz svoga bunara i našeg vodovoda.Nakon nekoliko dana javio im se sa UKC-a prijatelj i prenio im informacije koje mu je dao doktor koji je vršio analizu vode.
 Rekao mu je da je voda koju je uzeo sa česme hemijski ispravna i da dugo nije uradio analizu tako ispravne vode.
  Bio sam sretan i ponosan na ljude koji tu vodu godinama održaju i koji se trude da što je moguće više pijemo ispravnu vodu.
  Situacija danas je da bazen 240 kubika preljeva,a da je još jedna bušotina u rezervi i ne koristi se .Plan je do ljeta da se i ona stavi u funkciju kako bi  dvije pumpe radile po pola sahata naizmjenično.

Ali sav taj trud doveden je u pitanje,nakon informacija da su u neposrednoj blizini izvorišta počela da niču odlagališta smeća.
Problematično je što se taj krupni i sitni otpad odlaže direktno u potok koji je jedan od glavnih uzročnika zamućivanja našeg izvorišta.Istina jednu od tih deponija koja se nalazi u MZ Gornja Orahovica je nagrubo sanirana nagrtanjem zemlje i kamena ali je još po šumi razbacano televizora,frižidera i drugog krupnog otpada.Ona nama bliža deponija  udaljena je oko 200 metara i zaista zahtijeva hitno čišćenje i uklanjanje posebno otpada koji se nalazi u koritu potoka.
Mjesna zajednica mora hitno reagovati ,pa  u saradnji sa nadležnim općinskim službama poduzeti sve potrebne mjere da se zaustavi dalje odlaganje otpada,ali i učiniti sve što je potrebno da se očisti sve što se nalazi u slivu izvorišta Bjelivoda,

Ne diraj tele,udari kravu.

Koliko puta ste čuli roditelje koji,galame na djecu:
“Ostavi taj mobitel ,cijeli dan buljiš u taj ekran”.
Posebno su ljuti djedovi i nene jer su mobiteli pruzeli njihovu obavezu da čuvaju i igraju se sa unucima. Da bude  “Online-djed”,još se ni jedan nije odlučio i prihvatio.

A onda nemogu da se sjetim mudrosti naših djedova koju su nam ponavljali stalno dok smo odlazili čuvati stoku ,ali i u drugim prilikama kada su htjeli opravdati  djecu ,pred našim roditeljima ,za neki  nestašluk ili zijan koji  bi napravili:
 -“Slušajte me dobro” -govorio bi moj djed  
-“Kad vidiš da da se tele “zaobada” ili skače,ne diraj tele nego udri kravu,jer tele je to vidilo i naučilo od krave”.
  Koliko samo mudrosti može se naučiti od naših starih djedova.
Pa zar su djeca kriva za mobitele,a roditelji sjede u sobi i šalju jedni drugim poruke.
 Da su djeca vidjela da im se roditelji sankaju i oni bi bili na snijegu.
  Istina neki priušte djeci pa odu nekoliko dana na Vlašić ili neku drugu planinu i tamo se dive i uzivaju u ljepotama planine kao da prvi put vide snijeg i kao da su došli iz  Dubrovnika .Pitam se zašto su brda Vlašića ljepša od naših Lohinjskih.Onima koji su zaboravili koliko su lijepe naše mahale u snijegu evo malo podsjećanje.
lohinja
UŽIVAJTE….makar gledajuci !!!

Odžano Vijeće Mjesne Zajednice,donešene potrebne odluke

U prostorijama doma kulture juče u 18 sati održano je Vijeće Mjesne Zajednice Donja Lohinja.Obzirom da se radi o vanrednoj sjednici ,tako je usvojen i dnevni red  ,sa ciljem da se formira inicijativni odbor za izgradnju osnovne škole a sa time u vezi i potrebne odluke za otvaranje računa za prikupljanje sredstava.
Vijeće Mjesne zajednice

Zaključci…
Formiran je inicijativni odbor za izgradnju nove osnovne škole u Donjoj Lohinji u sledecem sastavu:
-Mehmed Hadžić-predsjednik odbora
-Predsjednik Mjesne zajednice
-Predstavnici svih stranaka koje učestvuju u sastavu Vijeća MZ
-Direktor škole
-Predstavnici Vijeća roditelja
-Larisa Šuša
Zavisno od potrebe odbor se može proširiti na prijedlog predsjednika odbora.
Inicijativni odbor treba podnijeti zahtjev školskom odboru i direktoru škole za pokretanje i poduzimanje daljnih radnji na donošenju potrebnih odluka za pokretanje aktivnosti na izgradnji škole.
Zahtjev će u ime Inicijativnog odbora ,a na adresu  školskog odbora i direktora škole uputiti Mersed Šestan
Donosi se odluka o otvaranju računa za prikupljanje sredstava za izgradnju škole.Potpisnici računa se određuju
1.Predsjednik Mjesne Zajednice
2.Mehmed Hadžić-predsjednik inicijativnog odbora
3.sekretar mjesne zajednice.

I tako su sve potrebne odluke donešene,uz uvažavanje svih nivoa vlasti.Očekujemo podršku prije svih naših privrednika a onda i svih stanovnika naše mjesne zajednice.Takođe u skladu sa dogovorom postignutim u kabinetu gradonačelnika očekujemo od strane direktora škole i školskog odbora,formiranje građevinskog odbora u kome bi pored ostalih bio i gradonačelnik.
O daljnim aktivnostima kao i brojevima računa za prikupljanje donacija,blagovremeno ćemo Vas informisati.