Vijeće Mjesne Zajednice Donja Lohinja-Formiran krizni štab

Danas je održana vanredna sjednica Vijeća mjesne zajednice Donja Lohinja i formiran krizni štab u slučaju izbijanja korona virusa u bližem okruženju.

Svjesni opasnosti koje donosi pojava virusa ,a u skladu sa poduzetim aktivnostima  nadležnih općinskih organa,  Vijeće mjesne zajednice donijelo je odluku o formiranju Kriznog štaba.
Na čelu kriznog štaba je predsjednik Mjesne zajednice Husejn Šestan a svi članovi Vijeća MZ, ušli su u krizni štab.
Odlučeno je da se uspostavi puna komunikacija i svakodnevni kontakt unutar kriznog štaba ,a da se zasijedanje zavisno od potrebe i situacije može vršiti svakodnevno.

 Posjećamo sve one koji se vraćaju iz kriznih područija na obavezu javljanja naležnim općinskim i medicinskim službama u skladu sa odlukama nadležnih općinskih i drzavnih organa.
 Svaki slučaj dolaska iz tih zemalja biće evidentiran a od nadležnih službi zatražiće se informacija o broju prijavljenih sa našeg podrucija.
Predsjednik kriznog štaba obavezan je sutra uspostaviti komunikaciju sa nadležnim općinskim službama ,zatražiti upute za dalje djelovanje i o tome izvijestiti krizni štab.
Krizni štab će na osnovu toga donositi odluke i o svemu informisati stanovnike Mjesne zajednice.
Pozivamo sve stanovnike Mjesne zajednice da poštuju odluke i upute nadležnih službi kako bi se nastala situacija što lakše prevazišla.
Trenutno najbitniji brojevi telefona za sve nedoumice:
Do 15 sati zvati
035/368-331
035/369-203
Poslije 15 sati zvati na:
035/369-202

Akcija čišćenja i uređenja Mjesne Zajednice

U sklopu  velike volonterske akcije pod nazivom “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan” ali i u sklopu redovnih plniranih aktivnosti na uređenju MZ povdom  19 maja ,koji se obilježava kao dan Mjesne Zajednice Donja Lohinja, danas je organizovana akcija na čišćenju Mjesne zajednice.

P1030271

Akcija je zamišljena da se sprovede  sinhronizovano sa akcijom u cijeloj Bosni i Hercegovini ,da započne u isto vrijeme na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine – subota, 18. maj 2013. godine, sa početkom u 10 sati.Tako je i bilo,okupljanje je započelo u 10 sati a onda se napravio plan čišćenja prije svega prostora oko Šehidskog obilježja i spomen ploče u Smajilbašićima.

Continue reading