Akcija čišćenja i uređenja Mjesne Zajednice

U sklopu  velike volonterske akcije pod nazivom “Let’s Do It – očistimo zemlju za 1 dan” ali i u sklopu redovnih plniranih aktivnosti na uređenju MZ povdom  19 maja ,koji se obilježava kao dan Mjesne Zajednice Donja Lohinja, danas je organizovana akcija na čišćenju Mjesne zajednice.

P1030271

Akcija je zamišljena da se sprovede  sinhronizovano sa akcijom u cijeloj Bosni i Hercegovini ,da započne u isto vrijeme na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine – subota, 18. maj 2013. godine, sa početkom u 10 sati.Tako je i bilo,okupljanje je započelo u 10 sati a onda se napravio plan čišćenja prije svega prostora oko Šehidskog obilježja i spomen ploče u Smajilbašićima.

3

Nakon  što je pokošena trava pored Šehidskog obilježja,uklonjen je sav otpad i očišćeno obilježje.

4

Iako je akciju podržala uglavnom omladina, bilo je i onih malo starijih koji su se odazvali pozivu za čišćenje Mjesne Zajednice.Nedostajali su samo predstavnici političkih stranaka i članovi Vijeća MZ,..vjerovatno opravdano.

4a

Nakon čišćenja prostora oko Šehidskog obilježja i Džamije,pristupilo se čišćenju korita naše  rijeke,ali i okolnih zaseoka.

56

 

Na kraju akcije svi učesnici okupili su se u Smailbašićima pored spomen ploče prvim Šehidima na našoj općini,gdje su predsjednik i sekretar MZ organizovali osvježenje za sve učenike.

7Treba spomenuti da je u sklopu akcije mjesna zajednica organizovala i košenje kanala pored glavnog puta.

2

Na kraju utisak je da je ovo jedna lijepa i dobro osmišljena akcija.Obzirom da je najveći broj učesnika akcije sačinjavala omladina ,nesumnjamo da će u budućnosti  biti još ovako lijepih inicijativa i akcija.Čestitke Mjesnoj zajednici što su uzeli učešće u jednoj velikoj akciji koja se provodi na teriotoriji cijele BiH ali i dali podršku  globalnoj inicijativi za čišćenje planete zemlje,pa možemo reći da smo mi u Lohinji, svoj dio planete očistili.

Komentari