Vijeće Mjesne Zajednice Donja Lohinja-Formiran krizni štab

Danas je održana vanredna sjednica Vijeća mjesne zajednice Donja Lohinja i formiran krizni štab u slučaju izbijanja korona virusa u bližem okruženju.

Svjesni opasnosti koje donosi pojava virusa ,a u skladu sa poduzetim aktivnostima  nadležnih općinskih organa,  Vijeće mjesne zajednice donijelo je odluku o formiranju Kriznog štaba.
Na čelu kriznog štaba je predsjednik Mjesne zajednice Husejn Šestan a svi članovi Vijeća MZ, ušli su u krizni štab.
Odlučeno je da se uspostavi puna komunikacija i svakodnevni kontakt unutar kriznog štaba ,a da se zasijedanje zavisno od potrebe i situacije može vršiti svakodnevno.

 Posjećamo sve one koji se vraćaju iz kriznih područija na obavezu javljanja naležnim općinskim i medicinskim službama u skladu sa odlukama nadležnih općinskih i drzavnih organa.
 Svaki slučaj dolaska iz tih zemalja biće evidentiran a od nadležnih službi zatražiće se informacija o broju prijavljenih sa našeg podrucija.
Predsjednik kriznog štaba obavezan je sutra uspostaviti komunikaciju sa nadležnim općinskim službama ,zatražiti upute za dalje djelovanje i o tome izvijestiti krizni štab.
Krizni štab će na osnovu toga donositi odluke i o svemu informisati stanovnike Mjesne zajednice.
Pozivamo sve stanovnike Mjesne zajednice da poštuju odluke i upute nadležnih službi kako bi se nastala situacija što lakše prevazišla.
Trenutno najbitniji brojevi telefona za sve nedoumice:
Do 15 sati zvati
035/368-331
035/369-203
Poslije 15 sati zvati na:
035/369-202